تسکین در غزل‏ هاى سنایى و خاقانى

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مربى دانشگاه آزاد اسلامى واحد زابل

چکیده

این پژوهش، که حاصل خوانش تک‏تک ابیات غزل‏هاى سنایى و خاقانى است، پس از ذکر مقدمه‏اى درباره موسیقى بیرونى شعر و شناخت تسکین، به بیان سابقه آن در میان عروضیان و ارتباط تسکین با موسیقى بیرونى شعر مى‏پردازد. سپس، با ارائه نمودارهایى، راه‏هاى استفاده از این اختیار را، در غزل‏هاى این دو شاعر، بررسى، مقایسه و تحلیل مى‏کند. پس از آن در نمودار دیگرى، میزان بهره از تسکین را به تفکیک اوزان مختلف نشان مى‏دهد. در پایان به این نتیجه مى‏رسد که میزان کاربرد تسکین، در غزل‏هاى خاقانى نسبت به سنایى کمتر است.

کلیدواژه‌ها